กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ 18 พ.ค.63 ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เผย วันที่ 18 พ.ค.63 ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว และจะมีพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่านไทยตอนบน 1-2 ลูก
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ 18 พ.ค.63 ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ

ฝนตกหนักขนาดนี้ วันที่ 18 พ.ค.63 ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว
พี่น้องชาวไทยตอนบน เตรียมรับมือ เพราะจะมีพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่าน 1-2 ลูก

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เผยว่า ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.63 ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝน ตามเกณฑ์กรมอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่องและครอบคุลมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับทิศทางลมระดับผิวพื้นถึงความสูง 3.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งนำความชื้นจากทะเลอันดามัน เข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ภาพจากอีจัน
ในระยะแรกของการเข้าสู่ฤดูฝน มีการกระจายตัวของฝนยังไม่สม่ำเสมอในตอนต้น แต่จะมีปริมาณฝนมากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้
ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม จะมีฝนตกน้อย อาจจะทำให้น้ำไม่เพียงพอในการทำเกษตรหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพี่น้องนอกเขตชลประทาน
ภาพจากอีจัน
ช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน จะเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน 1-2 ลูก ส่งผลให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาคม
ส่วนภาคใต้ จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคม
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co