ศาลล้มละลายนัดฟังคำสั่ง คำร้องฟื้นฟูการบินไทย วันพรุ่งนี้!

พรุ่งนี้มีลุ้น! 27 พ.ค. 63 ศาลล้มละลายนัดฟังคำสั่ง คำร้องฟื้นฟูการบินไทย หากรับ ได้พักการชําระหนี้ทันที
ศาลล้มละลายนัดฟังคำสั่ง คำร้องฟื้นฟูการบินไทย วันพรุ่งนี้!

พรุ่งนี้มีลุ้น! หลังบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เดินทางมายื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ ที่ศาลล้มละลาย คราวนี้ต้องลุ้นว่าศาลล้มละลายจะรับคำร้องฟื้นฟูการบินไทยหรือไม่ หากรับ ได้พักการชําระหนี้ (automatic stay) ทันที

โดยวันนี้ 26 พ.ค.เมื่อเวลา 9.00 น. ที่ศาลล้มละลายกลาง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ทีมทนายความซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เดินทางมายื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเเนบเอกสารท้ายฟ้องจำนวน 1 ปึก โดยศาลล้มละลายกลางได้รับคำร้องไว้เพื่อพิจารณาว่าว่ามีรายละเอียดครบเพื่อจะมีคำสั่งว่าจะมีรับคำร้องไว้หรือไม่

ภาพจากอีจัน


โดยหากศาลมีคำสั่งรับคำรับร้อง จะก่อให้เกิดสภาวะพักการชําระหนี้ (automatic stay) ตามมาตรา 90/12 ทันที ทั้งนี้ศาลอาจจะให้นัดฟังคำสั่งอีกทีในวันต่อไปก็ได้

โดยเพจ”สื่อศาล”เคยลงกระบวนการภายหลังศาลรับคําร้องขอและการนัดไต่สวนคําร้องขอ (มาตรา 90/9) ที่เขียนโดยดร.กนก จุลมนต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาเเผนกคดีล้มละลาย ว่าภายหลังศาลมีคําสั่งรับคําร้องขอไว้เพื่อพิจารณา ศาลไม่สามารถไต่สวนคําร้องขอและมีคําสั่งให้ฟื้นฟู กิจการในวันที่ยื่นคําร้องขอได้เลยเนื่องจากมาตรา 90/9 กําหนดไว้ว่า ให้ศาลประกาศคําสั่งรับคําร้องขอและวัน เวลานัดไต่สวนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อย 1 ฉบับ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ห่างกันไม่เกิน 7 วัน กับให้ ส่งสําเนาคําร้องขอแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายเท่าที่ทราบ และแก่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนายทะเบียนจะได้จดแจ้งคําสั่งศาลไว้ในทะเบียน ทั้งนี้ ให้ส่งก่อนวันไต่สวนไม่น้อยกว่า 7 วัน

ภาพจากอีจัน


ซึ่งในทางปฏิบัติ เมื่อศาลล้มละลายกลางรับคําร้องขอแล้ว จะนัดไต่สวนประมาณ 1 – 2 เดือน นับแต่วัน รับคําร้องขอ ขึ้นอยู่กับจํานวนเจ้าหนี้และภูมิลําเนาของเจ้าหนี้ เนื่องจากก่อนเริ่มกระบวนการไต่สวนคําร้องขอ การ ส่งสําเนาคําร้องขอแก่เจ้าหนี้ทุกรายต้องชอบด้วยกฎหมาย มิฉะนั้น ต้องเลื่อนการไต่สวน ปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะช่วยย่นระยะเวลาในการนัดไต่สวนคําร้องขอคือ รายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหนี้ที่ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน


ล่าสุดเวลา 16.30 น.ของวันเดียวกัน ภายหลังจากที่ศาลล้มละลายได้รับคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)เเล้วได้มีคำสั่งว่าคดีนี้มีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาเเละมีผู้มีส่วนได้เสียเป็นจำนวนมากจึงให้นัดฟังคำสั่งในวันที่ 27 พ.ค.นี้

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co