AD

ธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท. ) ออก ธนบัตรที่ระลึก ครบรอบ 1 ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

12 ธ.ค.63 ธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท. ) เตรียมออก ธนบัตรที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี
ธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท. ) ออก ธนบัตรที่ระลึก ครบรอบ 1 ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
AD

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และยังเป็นการบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญตลอดจนพระราชพิธีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
โดยธนบัตรที่ระลึกนี้จะนำออกใช้ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปี ของการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ซึ่งธนบัตรที่ระลึกชุดนี้มี 2 ชนิดราคา คือ
-1,000 บาท จัดพิมพ์จำนวน 10 ล้านฉบับ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
-100 บาท จัดพิมพ์จำนวน 20 ล้านฉบับ
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
โดยธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 1,000 บาท มีรูปทรงแนวตั้ง โดยใช้หมึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติเปลี่ยนสีได้ เป็นลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่ใช้อยู่ในธนบัตรแบบปัจจุบัน
สำหรับชนิดราคา 100 บาท มีลักษณะโดยรวมและลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบ 17 ที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน โดยปรับโทนสีธนบัตรให้เป็นสีเหลือง สำหรับภาพด้านหลังธนบัตรทั้ง 2 ชนิดราคา เป็นภาพจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ทั้งนี้ ธนบัตรที่ระลึกทั้ง 2 ชนิดราคา สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
ประชาชนสามารถแลกตามมูลค่าที่ตราไว้หน้าธนบัตรได้ที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และสำหรับชนิดราคา 100 บาท สามารถกดจากตู้กดเงินสดอัตโนมัติที่มีป้ายสัญลักษณ์ได้อีกด้วย
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co