งาน! ญี่ปุ่นรับชายไทยอายุ 18-30 ปี ฝึกงาน ที่พักฟรี เงินเดือน 4.1 หมื่นบาท

โอกาสมีงานทำมาแล้ว! กรมการจัดหางาน เผย ญี่ปุ่นรับสมัครชายไทยฝึกงานใน 12 สาขาอาชีพ ฟรีที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ เงินเดือน 4.1 หมื่นบาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค.67

โอกาสในการมีงานทำ!

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พบปะ Mr. Hitoshi Kanamori ประธานองค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) และคณะ เพื่อหารือข้อราชการและขอบคุณ IM Japan สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการรับแรงงานไทยฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนดูแลและคุ้มครองผู้ฝึกงานไทยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

กระทรวงแรงงานมีความพร้อมที่จะสนับสนุนแรงงานไทยเข้าร่วมนโยบายวีซ่าทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker: SSW Visa) 12 สาขาอาชีพ (ประกอบด้วย 1.การบริบาล 2.การจัดการความสะอาดอาคาร 3. งานผลิตขึ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องมืออุตสาหกรรม/งานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล/งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 4.อุตสาหกรรมก่อสร้าง 5.การต่อเรือและอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเรือ 6.การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ 7.อุตสาหกรรมการบิน 8.อุตสาหกรรมที่พักอาศัย 9.งานเกษตรกรรม 10.ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 11.อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 12.อุตสาหกรรมการบริการอาหาร

สำหรับงานนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เชื่อว่าจะสร้างโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มผู้ฝึกปฏิบัติงานเดิมและผู้ฝึกปฏิบัติงานใหม่ ให้ได้ปรับเปลี่ยนสถานะตนเองเป็นแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการผลักดันให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค สามารถต่อยอดและขยายตลาดแรงงานกลุ่มแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นต่อไป โดยจ่ายให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานทันที 100,000 เยน หรือประมาณ 23,760 บาท

ขณะนี้นายจ้างในประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการแรงงานไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไม่จำกัดจำนวน และพร้อมรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31ธ.ค.67 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th

คุณสมบัติเบื้องต้นเปิดรับเพศชาย อายุ 18 – 30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน ค่าที่พัก ค่าน้ำ – ค่าไฟ ฟรี เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด หรือประมาณ 41,000 บาทต่อเดือน ไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลา เมื่อฝึกครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 600,000 เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย รวมรายได้จากการทำงานตลอด 3 ปี ประมาณ 1.6 ล้านบาท

ใครที่คุณสมบัติและอยากทำงานที่ญี่ปุ่น ลองสมัครดูนะคะ