ก.ต่างประเทศ แถลง ปมเครื่องบินเมียนมาลงแม่สอด ชี้ทำตามหลักมนุษยธรรม

รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวเคลียร์ปมรัฐบาลอนุญาตเครื่องบินเมียนมาลงจอดแม่สอด ระบุทำตามหลักมนุษยธรรม ด้านเมียนมาขอยกเลิกอีก 2 เที่ยวบินแล้ว

จากกรณีทางรัฐบาลไทยได้อนุญาตให้เครื่องบินของทางเมียนมาลงจอดที่สนามบินแม่สอด จ.ตาก เพื่อทำการอพยพข้าราชการเมียนมาที่ลี้ภัยจากเมืองเมียวดีนั้น จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างทั้งเรื่องของการวางตัวเป็นกลาง การเลือกปฏิบัติ หรือแม้แต่การเลือกสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้มีการขนอาวุธ หรือกำลังทหารนั้น 

ล่าสุด วันที่ 8 เม.ย. 67 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง โดยนายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับคำขอจากสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 ขออนุมัติเที่ยวบินพิเศษจำนวน 3 เที่ยวสำหรับวันที่ 7 8 และ 9 เมษายน 2567 เส้นทางย่างกุ้ง-แม่สอด เพื่อขอขนส่งผู้โดยสารและสิ่งของ ภายหลังได้รับคำขอดังกล่าวและเมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนและมีความเป็นไปได้ที่อาจต้องมีการอพยพบุคลากรของเมียนมาพร้อมครอบครัวไปยังพื้นที่ปลอดภัย จึงมีการตัดสินใจในระดับรัฐบาลที่จะอนุมัติคำขอของเมียนมาด้วยเหตุผลด้านมนุษนยธรรม 

นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

ต่อมาสภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องนี้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ผ่านมาไทยให้ความช่วยเหลือทุกฝ่ายในเมียนมาตามหลักมนุษยธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยหน่วยงานความมั่นคงมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ หากเกิดกรณีที่มีผู้บาดเจ็บ หรือผู้ที่ขออพยพข้ามแดนมาฝั่งไทย โดยจะไม่อนุญาตให้มีการนำอาวุธจากฝ่ายใดๆ เข้ามายังฝั่งไทย 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 ได้มีเที่ยวบิน 1 เที่ยวบินจากเมียนมามาลงที่ท่าอากาศยานแม่สอดตามคำขอ และได้เดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้วในวันเดียวกัน และล่าสุดฝ่ายเมียนมาได้แจ้งขอยกเลิกเที่ยวบินที่เหลือสำหรับวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2567 แล้ว  

ขณะนี้รัฐบาลได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา โดยเฉพาะบริเวณเมืองเมียวดีอย่างใกล้ชิด และมีความพร้อมที่จะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทย พรุ่งนี้ วันที่ 9 เมษายน 2567 จะมีการประชุมหารือที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางการดำเนินการของไทยต่อไป