สาวไทยคว้าแชมป์ “นักดมกลิ่นกาแฟโลก” World Aromaster Championship 2023

เปิดเส้นทาง ปอย – พชรวรรณ คงเจริญ พนักงานสาวจากซีพี ออลล์ กับการคว้าแชมป์นักดมกลิ่นกาแฟโลก World Aromaster Championship 2023

ความภูมิใจของคนไทยกับรางวัล “แชมป์นักดมกลิ่นกาแฟโลก” เวที World Aromaster Championship 2023 Sensory Test ระดับโลก

คนไทยบอกเลยไม่แพ้ชาติใดในโลก สาวซีพี ออลล์ คนเก่ง ปอย-พชรวรรณ คงเจริญ ได้ลงแข่งขันเวทีนักดมกลิ่นกาแฟโลก หรือ World Aromaster Championship 2023 ที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อค้นหาบุคคลที่มีความเชียวชาญและมีทักษะด้านประสาทสัมผัสและด้านการอธิบายรสชาติจาก Scentone และเธอได้คว้ารางวัล ชนะเลิศอับดับ 1 จากการประกวดในครั้งนี้ ถือเป็นตัวแทนของคนไทยที่เก่งและมีความสามารถมากๆค่ะ

ถ้าจะพูดถึงถึงคำว่า “Sensory Test” หลายๆคนคงไม่คุ้นเคยกับคำนี้ แต่หากถามคนในวงการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม คงรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะ Sensory Test เป็นการทดสอบคุณภาพอาหารโดยใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์เป็นเครื่องมือแปลผลทางความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นจากการมองเห็น การดมกลิ่น การรับรส การสัมผัส หรือแม้กระทั่งการได้ยิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและควบคุมคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันอาชีพนี้เริ่มเป็นที่สนใจสนใจมากยิ่งขึ้น

สำหรับเส้นทางการคว้าแชมป์นักดมกลิ่นกาแฟโลก World Aromaster Championship 2023

คุณปอยได้เล่าให้อีจันฟังว่า “ ทักษะด้าน Sensory Test สั่งสมมานานกว่า10 เริ่มจากการที่เป็นคนที่หลงรักเสน่ห์และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟ อีกทั้งการได้มีโอกาสทำงานที่สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบงานในส่วนของการควบคุมคุณภาพเมล็ดกาแฟ การคิดค้นและพัฒนาสูตรเมล็ดกาแฟ มีส่วนร่วมในการออกผลิตภัณฑ์ สินค้าใหม่ๆในกลุ่มของกาแฟที่จำหน่ายผ่าน All CAFÉ ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเป็นงานที่ตรงกับสิ่งที่ตนเองสนใจ และจากการที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านนี้ทำให้ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯส่งตนให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมทำให้ปัจจุบันนี้นอกจาก ปอย-พชรวรรณ จะเป็นนัก Aromaster หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดมและชิมกาแฟแล้ว ยังได้รับหน้าที่เป็นผู้ตัดสินคุณภาพของเมล็ดกาแฟ หรือเรียกว่า “Q Grader” ซึ่งต้องมีการทดสอบเพื่อรับรองความถูกต้องที่ได้มาตรฐานทุกๆ 3 ปี อีกด้วย

“การรักษามาตราฐาน ความมีวินัย เป็นหัวใจสำคัญของ Aromaster”

คุณสมบัติของ Aromaster ทางด้านกาแฟจะคล้ายๆกับคุณสมบัติผู้ทดสอบชิมอาหาร คือ ควรมีประสาทสัมผัสที่ดี สามารถเรียนรู้ จดจำ และบรรยายคุณลักษณะของตัวอย่างกาแฟได้ มีประสบการณ์และมีคลังคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ กลิ่น รส กาแฟเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้น Aromaster ทางด้านกาแฟ จะต้องเป็นคนที่ชิมกาแฟบ่อยๆ ฝึกฝนการดมกลิ่นที่อยู่ในการแฟบ่อยๆ จนเกิดการสั่งสมเป็นประสบการณ์และมีคลังคำศัพท์ที่สามารถนำมาใช้ได้และต้องมีความขยัน อดทน ในการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ”

และหลังจากที่ได้รับความรู้ ได้รับโอกาสในการทำงานและได้พัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อส่งต่อ

ให้กับลูกค้าแล้ว การนำความรู้และความเชี่ยวชาญที่ตนเองมี ยังได้นำไปส่งต่อให้กับผู้อื่นอีกด้วย…

จากการเป็นผู้ที่ได้รับโอกาส ได้รับความรู้ ฝึกฝนตนเองจนมีความสามารถด้านการเป็น Aromaster ทำให้ตนเองอยากจะแบ่งปันความรู้ที่มีส่งต่อให้กับผู้อื่น โดยการทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ในการทดสอบรสชาติกาแฟ รวมถึงร่วมพัฒนารสชาติกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำจนสู่ปลายน้ำให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านกองกาย จังหวัดเชียงใหม่ และได้นำทักษะในการตัดสินกาแฟพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปเมล็ดกาแฟ ให้มีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้เมล็ดกาแฟจากบ้านกองกายมีคะแนนสูงขึ้นและได้รับรางวัลประกวดกาแฟ อันดับ 4 ประเภทนวัตกรรม เหรียญทองแดง ในรายการประกวด Thailand coffee excellence 2023 ที่ผ่านมา

ปรมมือรัวๆให้กับสาวไทยคนเก่งของเราค่ะ เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า และเป็นตัวแทนของคนไทยในวงการกาแฟไปคว้าแชมป์นักดมกาแฟระดับโลก ปรมมือให้เลยค่ะ