อาลัย “พระมงคลธีรคุณ” เลขานุการในสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มรณภาพที่อินเดีย

อาลัย “พระมงคลธีรคุณ” เลขานุการในสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มรณภาพด้วยอาการสงบ ที่อินเดีย

วันนี้ (27 ก.พ.67) เฟซบุ๊ก “สำนักสื่อสารองค์กร พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล” โพสต์ข้อความ ขอแสดงสังเวชนียอาลัย “พระมงคลธีรคุณ” (อินศร จินฺตาปญฺโญ ป.ธ.4) อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน อดีตที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ มรณภาพด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เช้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 สิริอายุได้ 70 ปี พรรษา 50

สำหรับ “พระมงคลธีรคุณ” มีนามเดิมว่า อินศร ดวงคิด เกิดเมื่อวันแรม 4 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ตรงกับวันศุกร์ที่ 6 มี.ค.2496 ณ บ้านป่าอ้อ ต.บัวสลี (ปัจจุบันคือ ต.ป่าอ้อดอนชัย) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย การศึกษา นักธรรมชั้นเอก ปี 2517 สอบได้ เปรียญธรรม 4 ประโยค ปี 2524 สำเร็จปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) และในปี 2527 สำเร็จการศึกษา Master of Arts (M.A.) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ ในปี 2552

สมณศักดิ์

พ.ศ.2517 เป็น เปรียญธรรม 4 ประโยค

พ.ศ.2547 เป็น พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)

12 ส.ค.2559 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระมงคลธีรคุณ

พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) ได้เคยรวบรวมบทสวดประจำวัน “หนังสือสวดมนต์ วัดญาณเวศกวัน” โดยครั้งแรกได้จัดพิมพ์แต่เพียงบททำวัตรเช้า-ค่ำ สำหรับผู้ชายฉบับหนึ่ง และผู้หญิงฉบับหนึ่ง ครั้นต่อมาจึงได้นำเอาบทสวดมนต์ประจำวัน ตามที่คณะสงฆ์ใช้สวดต่อท้ายทำวัตรค่ำมารวมเข้าด้วย ขยายเป็นหนังสือสวดมนต์ประจำวัน สำหรับภิกษุสามเณร ได้ใช้สวดทบทวนให้เกิดความแม่นยำ


ขอน้อมถวายความอาลัยอย่างยิ่ง


คลิปอีจันแนะนำ

อนุโมทนา “ดวงมณี” แม่ชีน้อย ขโมยหัวใจชาวโซเชียล