พม. เชิญ ประธาน สวนนงนุช รับ รางวัล ผู้เสียสละเพื่อสังคม

พม.มอบ รางวัล ผู้เสียสละเพื่อสังคม แก่ ประธานสวนนงนุช หลังทำประโยชน์ ด้าน มอบมรดกทางธรรมชาติ ให้ เยาวชนรุ่นหลัง

พม.มอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม “กัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุช” หลังทำประโยชน์ด้านมอบมรดกทางธรรมชาติเยาวชนรุ่นหลัง

วันที่ 21 มีนาคม 66 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม กระทรวง พม. ครั้งที่ 11 ขึ้น โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบให้ซึ่งมีคนดีและคนดัง ในสังคมทุกระดับที่ได้รับการประกาศคุณความดี 10 คน 10 ด้าน นายกัมพล สัจจา ประธานสวนนงนุช ได้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมด้านผู้มีปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะมอบมรดกทางธรรมชาติให้เป็นมรดกทางการศึกษาแก่เยาวชนรุ่นหลังได้มาเรียนรู้และพัฒนาสืบต่อไป

นายกัมพล  กล่าวว่า 40 กว่าปีที่ผ่านมา สวนนงนุชดำเนินกิจการตามแนวคิดของคุณแม่ ที่ต้องการให้สวนนงนุชเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของเด็กและเยาวชน โดยพยายามพัฒนาสวนนงนุชด้วยการใช้ soft power ใช้เทคโนโลยี และของเล่นดึงดูดเยาวชนให้เข้ามาท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ เพราะตระหนักมาตลอดว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างรากฐานให้คนรักธรรมชาติ และ เพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคตข้างหน้า ให้กับเยาวชน

สำหรับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมครั้งนี้ สนับสนุนโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มุ่งให้กำลังใจ กับคนที่ทำความดีทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมได้

คลิปอีจันแนะนำ
ครอบครัวติดใจ หลังเห็นสภาพบ้าน สารวัตรคลั่ง