ศาลปกครองสูงสุด ยืนตามศาลชั้นต้น ทุเลาบังคับคดี “ชัยวัฒน์”

ศาลปกครองสูงสุด ยืนตามศาลชั้นต้น ทุเลาบังคับคดี ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ปม ป.ป.ท. ชี้มูลความผิด นายชัยวัฒน์ ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในยุทธการตะนาวศรี เผาทำลายทรัพย์สิน ของ ชาวกะเหรี่ยง โป่งลึก-บางกลอย ใน ป่าแก่งกระจาน

จากกรณี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ชี้มูลความผิด นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157 ของประมวลกฎหมายอาญา จากการปฏิบัติยุทธการตะนาวศรี

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตาม ศาลปกครองชั้นต้น ให้ทุเลาการบังคับคดี ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ลงโทษปลด นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ออกจากราชการไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

สรุปคำสั่ง ศาลปกครองสูงสุด อย่างเข้าใจง่าย

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าการมีคำสั่งให้ลงโทษปลดนายชัยวัฒน์ออกจากราชการ โดยไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนและไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา ให้ นายชัยวัฒน์ ทราบ น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย และการให้คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่นายชัยวัฒน์ ที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง 

และการที่ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับคำสั่งดังกล่าว ยังไม่อาจฟังได้ว่ามีผลกระทบต่อการบริหารงานของรัฐ หรือการบริการสาธารณะ

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งให้ชัยวัฒน์ออกจากราชการ


และมีคำสั่งยกคำขอของผู้ถูกฟ้องคดี 

ที่ขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับปลดนายชัยวัฒน์ ของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราว

ศาลปกครองทุเลาบังคับคดี สั่ง “ชัยวัฒน์” กลับรับราชการเหมือนได้ศักดิ์ศรีคืน! ชัยวัฒน์ กลับมารับ ราชการวันแรกรู้จัก “ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร” ผู้พิทักษ์ผืนป่าแก่งกระจาน

อ่านคำสั่งฉบับเต็ม ของศาลปกครองสูงสุด

คลิปแนะนำอีจัน
เปลือยใจ…ผู้ชายที่ชื่อ “ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร”