อบต.ราชาเทวะ เห็นชอบโครงการ ซื้อ เสาไฟกินรี เพิ่ม 727 ต้น รวม 69 ล้าน

ผ่านเรียบร้อย สภา อบต. ราชาเทวะ สมุทรปราการ มีมติเห็นชอบ ผ่านงบประมาณ 69 ล้านบาท ซื้อ เสาไฟกินรี เพิ่มอีก 727 ต้น

วันนี้ ที่ประชุมสภา อบต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีมติ เห็นชอบ 10 ต่อ 4 เสียง ในโครงการจัดซื้อเสาไฟโซล่าเซลล์กินรี เพิ่มอีก 727 ต้น รวมงบประมาณกว่า 69 ล้าน

วันที่ 30 พ.ย.65 ที่ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีการประชุมเคาะมติ การใช้จ่ายเงินสะสม รวม 148 ล้านบาทเศษ เพื่อดำเนินการ 4 โครงการ ตามที่นายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ เสนอ ได้แก่ โครงการจัดซื้อเสาไฟกินรี 727 ต้น วงเงิน 69 ล้านบาท กับโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด 2 โครงการ วงเงิน 54 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ราชาเทวะ ระยะที่ 2 วงเงิน 25 ล้านบาท

โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วย 10 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง ในจำนวน 10 เสียง ที่เห็นชอบนั้น มีประธานสภา อบต.ราชาเทวะ ยกมือลงเสียงเห็นชอบในครั้งนี้ด้วย ท่ามกลางกระบวนการตรวจสอบโครงการเสาไฟกินรีตั้งแต่ปี 2556 ที่ยังไม่เสร็จสิ้น

นายสงวนชัย นันทจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ราชาเทวะ หมู่ 6 หนึ่งในเสียงไม่เห็นด้วย เปิดเผยว่า วันนี้มติเป็นเอกฉันท์ 10 ต่อ 4 เสียง แต่ยังคงคาใจเรื่องการติดตั้งเสาไฟกินรีในพื้นที่เอกชน เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้คำตอบที่แน่ชัด อยากเรียกร้องถึงผู้บริหาร ขอให้มีกฎระเบียบที่ชัดเจน หรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ ว่าสามารถนำงบประมาณของหลวงมาใช้ได้หรือไม่ ซึ่งการทำโครงการที่ใช้เงินงบประมาณจำนวนมากขนาดนี้ จะต้องมีผู้บริหารสูงสุดของข้าราชการประจำ มาช่วยคัดกรอง แต่ที่นี่ ไม่มี ปลัด อบต. เพราะหากมีปลัด อบต.มาช่วยคัดกรองจะทำให้โครงการสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนี้ยังมองว่าโครงการทั้งหมด ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ที่เร่งรัดมากเกินไป ไม่ถึง 10 วัน เตรียมเสนอเรื่องถึงมหาดไทย ให้เข้ามาตรวจสอบระเบียบ จะได้ไม่มีข้อโต้แย้งในอนาคต

ที่ผ่านมา โครงการเสาไฟกินรี มีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ขณะนี้เริ่มมีคนมาร้องเรียนแล้ว เพราะ ในจุดอับ เสาไฟกินรี มักจะดับก่อนจะถึงช่วงเช้า คือดับในช่วงเวลาตี 1 หรือ ตี 2 ซึ่งปัญหาอาชญากรรมมักเกิดในช่วงเวลา ตี 1 – ตี 4

คลิปอีจันแนะนำ
นอท ไม่ทน! แจ้งจับเว็บขายหวยทิพย์