รายชื่อกำลังพลสูญหาย 30 นาย เหตุ เรือหลวงสุโขทัย เอียงกลางอ่าว

รายชื่อกำลังพลสูญหาย 30 นาย เหตุ เรือหลวงสุโขทัย เอียงกลางอ่าว ระหว่างการค้นหาและช่วยเหลือ ไ่ม่ทราบชะตากรรม
รายชื่อกำลังพลสูญหาย 30 นาย เหตุ เรือหลวงสุโขทัย เอียงกลางอ่าว

จากเหตุ เรือหลวงสุโขทัย เอียงกลางอ่าว ก่อนเหล่าทหาร 106 นาย ตัดสินใจสละเรือ ทุกชีวิตลอยคอรอการช่วยเหลือกลางทะเล เมื่อเวลา 19.00 น. เมื่อวันที่ (18 ธ.ค. 65) การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดคืนจนเช้าของวันที่ 19 ธ.ค. 65 ล่าสุด  โฆษกกองทัพเรือ รายงาน สามารถช่วยเหลือกำลังพลขึ้นจากทะเลได้แล้ว 76 นาย อีก 30 นาย สูญหายไม่ทราบชะตากรรม

โดยกำลังพลที่ยังคงสูญหายไม่ทราบชะตากรรม ระหว่างการค้นหาและช่วยเหลือ 30 นาย มีรายชื่อ ดังนี้

1. พ.จ.อ.อำนาจ พิมที

2. จ.อ.ไพร ร่วมญาติ

3. พลฯ วรพงษ์ บุญละคร

4. พลฯ อับดุลอาชีด มะแอ

5. พ.จ.อ.จิราวัฒน์ เจริญศิลป์

6. พ.จ.อ.สมเกียรติ หมายชอบ

7. จ.ท.ธวัชชัย สาพิราช

8. พลฯ สุทธิพงษ์ หงส์ทอง

9. พลฯ จำลอง แสนแก

10. พลฯ ทวีศักดิ์ แซ่เชียว

11. พลฯ ชนัญญ แก่นศรียา

12. พลฯ จิราวัฒน์ ธูปหอม

13. ว่าที่ น.ต.พลรัตน์ สิโรดมภ์ 

14.  ร.ท.สามารถ แก้วผลึก

15. พ.จ.อ.คุณากร จริยศ

16. พ.จ.อ.อัซซา แก้วสุพรรณ์

17. จ.อ.จักรพงศ์ พลผล

18. จ.อ.บญเลิศ ทองทิพย์

19. จ.อ.ซูชัย เชิดซิต

20. จ.ท.สหรัฐ อีสา

21. จ.ต.นพณัจ คำวงศ์

22. จ.ต.สถาพร สมเนื้อ

23. จ.ต.ศราวุธ นาดี

24. จ.ต.ศภกิจ ทิวาลัย

25. จ.ต. โสภณ วงษ์สนิท

26. จ.ต.สิริธิติ งามทอง

27. พลฯ อัครเดช โพธิ์บัติ

28. พลฯ ปรีชา รักษาภักตี

29. พลฯ ชลัช อ้อยทอง

30. พลฯ ชัยชนะ ช่างวาด

วอนเจ้าสมุทรคุ้มครอง ให้ทุกคนปลอดภัย คืนสู่ครอบครัว…

คลิปอีจันแนะนำ
สถานการณ์วิกฤต เรือหลวงสุโขทัยอับปาง!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co