กกต. เผยยอดสมัคร สว. 5 วัน รวม 48,117 คน ได้ สว.ชุดใหม่ ก.ค.67

กกต. เผยยอดสมัคร สว. 5 วัน รวม 48,117 คน จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้สมัครมากที่สุด จำนวน 2,764 คน ส่วนจังหวัดน่าน สมัครน้อยสุดจำนวน 98 คน
ได้ สว.ชุดใหม่ ก.ค.67

วันที่ 25 พ.ค. 67 ข้อมูลจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 2567 หรือ สว. ตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ค. 2567 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด โดยในวันแรกทั่วประเทศ 20 กลุ่มสาขาอาชีพ มีผู้สมัคร 4,642 คน

วันที่สองมีผู้สมัคร 6,607 คน

วันที่สามมีผู้สมัคร 9,434 คน

วันที่สี่มีผู้สมัคร 13,486 คน

วันที่ห้ามีผู้สมัคร 13,948 คน

รวม 5 วันมียอดผู้สมัครรวม 48,117 คน

ซึ่งน้อยกว่าที่ กกต. คาดไว้ว่า จะมีผู้สมัครมากกว่า 100,000 คน

จังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุด คือ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2,764 คน ลำดับที่สอง คือ กรุงเทพมหานคร จำนวน 2,489 คน และลำดับที่สาม จำนวน 2,000 คน ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด คือ จังหวัดน่าน จำนวน 98 คน

ทั้งนี้ การเลือก สว.จะประกาศผลการเลือกในเดือน ก.ค.67