วัดโมลีโลกยาราม เปิดรับสมัครพระ-เณร ศึกษาบาลี ประจำปี 2567

สำนักเรียนบาลีวัดโมลีโลกยาราม สำนักเรียนบาลี อันดับ 1 ของประเทศไทย เปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณร แม่ชี และฆราวาส ศึกษาพระปริยัติธรรมเรียนบาลีประจำปี 2567

ข่าวดีสำหรับพระภิกษุสามเณร แม่ชี และฆราวาส ที่สนใจอยากศึกษาบาลี รวมถึงผู้ที่ขัดสนไม่มีทุนทรัพย์สำหรับการศึกษา

สำนักเรียนบาลีวัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สำนักเรียนบาลี อันดับ 1 ของประเทศไทย เปิดรับสมัครภิกษุสามเณร แม่ชี และฆราวาส เพื่อเข้าศึกษาพระปริยัติธรรมเรียนบาลีประจำปี 2567 ในแผนกธรรม และแผนกบาลี ประจำปี พ.ศ.2567-2568 โดยเปิดรับสมัครแล้วในทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่สำคัญ เรียนฟรี และมีทุนการศึกษาให้ สำหรับหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนั้น ได้แก่ 

  • นักธรรมชั้นตรี โท-เอก 
  • บาลี ชั้นประโยค 1-2 ถึง ชั้น ป.ธ.9 
  • มี กศน. ม.ต้น ม.ปลาย (ม.3 ถึง ม.6) 
  • บาลีศึกษา สำหรับฆราวาส ชั้น บ.ศ.1-2 ถึง ชั้น บ.ศ.9 
  • จบ ป.ธ.9 มีทุนให้เรียนต่อปริญญาโท-เอก  

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร มีดังนี้ 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

2. สำเนาหนังสือสุทธิ  

3. ใบรับรองจากพระอุปัชฌาย์ หรือเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด  

ส่วนคุณสมบัติอื่นๆ ขอแค่ให้มีใจสู้ ใจรัก มีความเพียร ขยันและอดทน เพราะการเรียนบาลีนั้นไม่ได้ต้องการคนที่เก่งมาก ขอแค่มีความตั้งใจและพยายามเท่านั้น  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 092-560-9111 หรือ โทร. 089-660-1464 เว็บไซต์ : www.watmoli.org และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ ติ๊กต๊อก : phramahawutthikra ยูทูป : เส้นทาง มหาเปรียญ