ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ ก.วัฒนธรรม เฟ้นหาคนทำดี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการ Thailand Moral Awards 2023 เฟ้นหา บุคคล หน่วยงาน องค์กร หรือชุมชน ทำความดี สร้างสรรค์สังคมและคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมและขยายผล สื่อ บุคคล และองค์กร ต้นแบบด้านคุณธรรม หรือ Thailand Moral Awards 2023 เพื่อค้นหา บุคคล ชุมชน องค์กร และสื่อ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง หรือสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงการส่งเสริมระบบเครดิตทางสังคม ความดีในด้านต่างๆที่ควรค่าแก่การยกย่อง  

สำหรับการประกาศรางวัล Thailand Moral Awards 2023 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 

  • รางวัลประเภทสื่อ 9 สาขา ได้แก่ สาขาละคร ภาพยนตร์ โฆษณา สิ่งพิมพ์ ดิจิทัล คลิปวิดีโอสั้น บทเพลง รายการวิทยุ และรายการโทรทัศน์ 
  • รางวัลประเภทบุคคล  ได้แก่ ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง และผู้สร้างแรงบันดาลใจ 
  • รางวัลประเภทชุมชนหรือองค์กร ที่มีการส่งเสริมระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) หรือมีระบบส่งเสริมความดีที่องค์กร ชุมชนนั้นๆ ได้กำหนดขึ้น เพื่อมารองรับการทำความดี (MORAL  CREDIT) 

ร่วมส่งผลงานชิงโล่รางวัล เข็มประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตรได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 มิถุนายน 2567 ทาง www.thailandmoralawards.com ทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเอง มายังศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

โดยขอเชิญชวนทุกท่านส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมและเสนอชื่อบุคคล ชุมชนและองค์กร เพื่อรับรางวัลทางออนไลน์ได้ที่ http://www.thailandmoralawards.com  หรือ  www.moralcenter.or.th ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มิถุนายน 2567 

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand, เว็บไซต์ : www.thailandmoralawards.com,  โทร.026449900 , 0-2184-2728-32 

#Thailandmoralawards2023 #ศูนย์คุณธรรม #ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว #คนดีมีพื้นที่ยืน #ความดีมีพื้นที่ในสังคม #กระทรวงวัฒนธรรม