🎬 ย้อนรอย ออฟโรดอาสา เพื่อรอยยิ้มเด็กน้อยป่าสาละวิน | อีจันแคมป์ EP.17

อีจันแคมป์ EP.17 ย้อนรอยออฟโรดจิตอาสา พาหมอเสื้อเทากระเป๋าเขียวเดินทางบนเส้นทางสุดโหดสู่ชายขอบป่าสาละวิน บุกป่า ตั้งแคมป์ แลกรอยยิ้มสดใสของเด็กๆ และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ณ บ้านเสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ติดตามภารกิจเพื่อรอยยิ้มอันสดใสของเด็กน้อยบ้านป่าสาละวินได้ใน อีจันแคมป์