🎬 สันธนะ ยื่น ขอเป็นพยาน คดีธุรกิจจีนสีเทา

สันธนะ บุก ตร. ยืนยันความบริสุทธิ์ เดินทางไปธุรกิจที่ลาวจริง แต่ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจจีนสีเทา

ผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ!

สันธนะ บุก ตร. ยืนยันความบริสุทธิ์ เดินทางไปธุรกิจที่ลาวจริง แต่ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจจีนสีเทา

สันธนะ ยื่นหนังสือ ที่ ตร. ยืนยันตัวเองบริสุทธิ์ ไม่เกี่ยวทุนจีนสีเทา