🎬 ธรรมนัส เคลียร์! ส.ป.ก. เขาใหญ่ ไม่เป็นที่ทับซ้อน

จบข้อพิพาท 2 กระทรวง? ปม ส.ป.ก. เขาใหญ่ ธรรมนัส เผย หนังสือกรมแผนที่ทหาร ชี้ชัด! พื้นที่ ส.ป.ก. ปักหมุด ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง