🎬 ทัวร์ ATV ธุรกิจบนถนนสาธารณะ?

สุรวัช อัครวรมาศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งคำถาม ทัวร์ ATV ขับขึ้นทางชัน ถนนสาธารณะ เป็นเรื่องถูกกฎหมายหรือไม่? เรื่องนี้ใครได้ประโยชน์?