🎬คลิปบันเทิง : กระซิบข้างหู หนังหน้าครู ขอโชค ขอเลข หวังปลดนี้

อยากได้…ต้องขอ #กระซิบข้างหู! ตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกัน #ครั้งแรกที่แรก! ที่จะมาขอโชค #กระซิบขอ #หนังหน้าครู ข้อเดียวเลยที่ขอ #เลข3ตัว ที่หวังจะ #ปลดหนี้หมดสิน พร้อมไปขอบคุณ #พี่นวล ที่เคยเมตตาให้โชคปลดหนี้กันถ้วนหน้า!