🎬 พี่ด้วน ส.ป.ก. ผมขอวิ่งด้วยคนครับ

เขย่า สอย เขย่า สอย ! ตัวตึงเขาใหญ่ พี่ด้วนส.ป.ก.โชว์ตัว สอยขนุนยังไงให้โลกจำ