🎬คลิปบันเทิง : เพลง พิมพ์ลดา ร่ายยาว แค่คิดถึงบ้าน

โดนอีกแล้ว! #เพลงพิมพ์ลดา โดนเปรียบเทียบ ร้องเพลงไม่เพราะ ไม่คิดมาก มีคนรัก ก็ต้องมีคนเกลียด โพสต์ร่ายยาวไม่มีอะไร แค่คิดถึงบ้าน