🎬 หลักหมุดปริศนาทำเดือด ชัยวัฒน์ ฉะ ส.ป.ก. สำนึกหายไปไหน?

ชัยวัฒน์ ชนอีก! นำทีมลงพื้นที่แปลงต้องสงสัย หมุด ส.ป.ก. โผล่ป่าถาวร?