🎬 เก็บจนลืมว่าเก็บ ดีนะไม่เผาก่อน!

เก็บจนลืมว่าเก็บ พ่อแม่ใครเป็นแบบนี้บ้าง ? เก็บเงินจนลืม ดีนะปลวกไม่กินไปหมดก่อน ^^

เก็บจนลืมว่าเก็บ พ่อแม่ใครเป็นแบบนี้บ้าง ? เก็บเงินจนลืม ดีนะปลวกไม่กินไปหมดก่อน ^^