🎬 คลิปบันเทิง : ภิกษุณีสุทัสสนา ปลงมากขึ้น ภูมิใจ หลังบวชได้ 8 เดือน

#ภิกษุณีสุทัสสนา หรือ #หมอปลายพรายกระซิบ รับปลงมากขึ้น หลังบวชได้ 8 เดือน

#ภิกษุณีสุทัสสนา หรือ #หมอปลายพรายกระซิบ รับปลงมากขึ้น หลังบวชได้ 8 เดือน