🎬 ครูฝึกถอดเสื้อให้ผู้เข้าสอบ ในวันสอบตำรวจ

ภาพความประทับใจในวันสอบตำรวจ เมื่อผู้เข้าสอบใส่เสื้อผิดระเบียบ ครูฝึกถอดเสื้อให้ทันที! โซเชียลแห่ชม ครูใจดี ขอให้น้องสอบได้ตามที่หวัง