🎬 สแกนหน้า เสีย 5 ล้าน กับดักความรู้ ล่อดอกเตอร์ 10 ปี เงินเก็บดิจิตอล

ดูให้จบ ถ้าไม่อยากโดนหลอก! ขนาด “นาวิน ต้าร์” เป็นถึงด็อกเตอร์ ยังโดนหลอก สูญ 5 ล้าน จนเขาอาย รับตัวเองไม่ได้