🎬 ลัทธิใหม่ คลื่นพลังบุญ ใช้ธนูรักษาโรค?

ดูใหัจบ! ลัทธินี้ มาเหนือเชื่อมจิต คลื่นพลังบุญ ใช้ธนูรักษาโรค อ้างดึงพลัง 5 พระพุทธเจ้าได้ ชาวบ้านแห่ก้มกราบ?