🎬 ทะเลสาบเมืองอุบล

น้ำท่วมอุบล ภาพมุมสูงสถานการณ์น้ำท่วม จ.อุบลราชธานี วันนี้ค่ะ (3 ต.ค. 65) ทั้งเมืองกลายเป็นทะเลสาบ!

น้ำท่วมอุบล ภาพมุมสูงสถานการณ์น้ำท่วม จ.อุบลราชธานี วันนี้ค่ะ (3 ต.ค. 65) ทั้งเมืองกลายเป็นทะเลสาบ!