🎬 พาไปไต่สันเขา ชมทะเลหมอกใต้ ดอยตาปัง จ.ชุมพร | อีจันแคมป์ EP.15

อีจันแคมป์ EP.15 พาออกจากกรุงเทพฯ ไปชมทะเลหมอกแดนใต้ ขับรถออฟโรดไต่สันเขาสูงชัน ไปพิชิตยอดดอยตาปัง ตั้งแคมป์รับลม กินหมูกระทะ ตื่นมารับทะเลหมอก 180 องศา

อีจันแคมป์ EP.15 พาออกจากกรุงเทพฯ ไปชมทะเลหมอกแดนใต้ ขับรถออฟโรดไต่สันเขาสูงชัน ไปพิชิตยอดดอยตาปัง ตั้งแคมป์รับลม กินหมูกระทะ ตื่นมารับทะเลหมอก 180 องศา