🎬 รถกระบะชนท้ายรถทัวร์ ดับยกคัน!

3 หนุ่ม ซิ่งรถกระบะเสยท้ายรถทัวร์ และรถกระบะอีกคันที่จอดรอสัญญาณไฟ ดับยกคัน 3 ราย!

3 หนุ่ม ซิ่งรถกระบะเสยท้ายรถทัวร์ และรถกระบะอีกคันที่จอดรอสัญญาณไฟ ดับยกคัน 3 ราย!

3 หนุ่ม ซิ่งปิคอัพเสยท้ายรถทัวร์ ตายยกคัน !