🎬 หัวใจหล่อๆ ของคุณต่อถูกส่งต่อแล้วนะ

หนุ่มวัย 24 ปี ลาโลกนี้ไป แต่ครอบครัวไม่ทิ้งความตั้งใจของเขา ที่ต้องการส่งต่ออวัยวะ หัวใจหล่อๆ ของคุณตอง ถูกส่งต่อแล้วนะคะ

หนุ่มวัย 24 ปี ลาโลกนี้ไป แต่ครอบครัวไม่ทิ้งความตั้งใจของเขา ที่ต้องการส่งต่ออวัยวะ หัวใจหล่อๆ ของคุณตอง ถูกส่งต่อแล้วนะคะ