🎬 EP.1 แชร์ล้ม 5,000 ล้าน ! ขายตรง ไม่ตรงปก

ที่ดินผืนสุดท้าย ขายไปลงทุน ขายตรง เเต่ไม่ตรงปก หลอกลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เเต่เบื้องหลังตั้งวงเเชร์ เเชร์ล้มสูญ 5,000 ล้าน !!!

ที่ดินผืนสุดท้าย ขายไปลงทุน ขายตรง เเต่ไม่ตรงปก หลอกลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เเต่เบื้องหลังตั้งวงเเชร์ เเชร์ล้มสูญ 5,000 ล้าน !!!