🎬 ต่างชาติซุกไทย สวมบัตร ผลิตยาเสพติด ทำธุรกิจผิดกฎหมาย

อีจันสรุปข่าว 3 พ.ย. 65 ต่างชาติซุกไทย สวมบัตร ผลิตยาเสพติด ทำธุรกิจผิดกฎหมายอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย