🎬 คลิปบันเทิง : น็อตแม็กซิม ร่ำไห้ หลัง โบวี่ ขอถอนตัวกลางเวทีประกวด

น็อต แม็กซิม สุดกลั้น เปิดใจหลัง โบวี่ อัฐมา ขอถอนตัวจากการเป็น เทรนด์นิ่ง

น็อต แม็กซิม สุดกลั้น เปิดใจหลัง โบวี่ อัฐมา ขอถอนตัวจากการเป็น เทรนด์นิ่ง