🎬 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ จะล้นเมืองอยู่แล้ว!!!

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต้องทิ้งกันยังไง แล้วเขาแยกแบบไหนมให้ปลอดภัย อีจันพาไปดูให้รู้ บุกถึงที่ศูนย์คัดแยกเลย!!!