🎬 ชีวิตแรงงาน ต้องมีคนรับผิดชอบ! คานปูนถล่ม ถนนพระราม2

เจ็บซ้ำ ตายซ้ำ อุบัติเหตุ ถนนพระราม2 !!! ชีวิตพนักงานช่างไฟที่สูญเสียจากเหตุ คานปูนถล่ม ใครรับผิดชอบ?

เจ็บซ้ำ ตายซ้ำ อุบัติเหตุ ถนนพระราม2 !!! ชีวิตพนักงานช่างไฟที่สูญเสียจากเหตุ คานปูนถล่ม ใครรับผิดชอบ?