🎬 ความเป็นธรรมจะมีชีวิต ไม่ต้องขอก็พึ่งได้

แค่คุณพร้อมเชื่อมั่น! 3 สิงหาคมนี้ ความเป็นธรรมจะมีชีวิต ไม่ต้องขอก็พึ่งได้

เมื่อความเป็นธรรมหาได้ยากเย็น เมื่อต่อสู้เท่าไหร่ความเหลื่อมล้ำยังคงอยู่ ขอแค่คุณพร้อมเชื่อมั่น

3 สิงหาคมนี้ ความเป็นธรรมจะมีชีวิต ไม่ต้องขอก็พึ่งได้

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co