🎬 เปิดใจ ครูโบว์ลิ่ง ครูดอยผู้ใช้ชีวิต ที่ไร้ความสบาย

อีจัน เปิดใจ ครูโบว์ลิ่ง ครูดอยผู้ใช้ชีวิต ที่ไร้ความสบาย เพื่อส่งความรู้ ให้กับนักเรียน บนดอย จ.เชียงราย

อีจัน เปิดใจ ครูโบว์ลิ่ง ครูดอยผู้ใช้ชีวิต ที่ไร้ความสบาย เพื่อส่งความรู้ ให้กับนักเรียน บนดอย จ.เชียงราย