🎬 พ่อ-ลูกใจสลาย แม่ไปงานศพพี่…สุดท้ายเป็นศพตามพี่ไป รถโดยสารไฟไหม้

สองพ่อลูกใจสลาย แม่…บอกไปงานศพพี่สาว ยังไม่ถึงที่หมาย แม่กลายเป็นศพ! ฟังลูกสาวเล่ายิ่งหดหู่ ตอนแรกแม่จะไม่ไปเพราะไม่มีเงิน แต่ญาติโอนค่ารถมาให้…ตอนนี้ทั้งแม่และป้าจากเธอไปแล้วในวันเดียวกัน

สองพ่อลูกใจสลาย แม่…บอกไปงานศพพี่สาว ยังไม่ถึงที่หมาย แม่กลายเป็นศพ!

ฟังลูกสาวเล่ายิ่งหดหู่ ตอนแรกแม่จะไม่ไปเพราะไม่มีเงิน แต่ญาติโอนค่ารถมาให้…ตอนนี้ทั้งแม่และป้าจากเธอไปแล้วในวันเดียวกัน