🎬 คลิปบันเทิง : ช็อก! โจอี้ ภูวศิษฐ์ เจอคนดูปาเงินใส่หน้า ขณะร้องเพลง

#โจอี้ภูวศิษฐ์ อึ้งหนัก เจอคนดู #ปาเงินใส่หน้า แฟนเพลงทนไมไหวออกโรงตักเตือน

#โจอี้ภูวศิษฐ์ อึ้งหนัก เจอคนดู #ปาเงินใส่หน้า แฟนเพลงทนไมไหวออกโรงตักเตือน