🎬 ทหารเรือสู้สุดใจ ค้าหาจนกว่าจะเจอ เรือหลวงสุโขทัย

ขอบมอบกำลังใจให้กับพี่น้องทหารเรือผู้ประสบเหตุ ญาติ คนอันเป็นที่รักของผู้ที่จากไป และขอให้ทุกนายที่พบกับเรื่องเลวร้ายในครั้งนี้มีพลังและกำลังใจในการทำหน้าที่ ท่ามกลางทะเลนี้เพื่อบ้านของคนที่อยู่บนฝั่ง อยู่ข้างหลังที่เขาเดินทางจากมาไกล ตลอดไป

เสียงจากเพื่อนทหารเรือ ถึงคนที่สูญหาย กองทัพเรือ ทำคลิปวิดิโอมอบกำลังใจให้พี่น้อง ญาติผู้สูญหาย “ตราบใดที่ยังรอคอย กำลังใจคือสิ่งสำคัญที่จะมอบให้กัน ตราบใดที่เกิดการสูญเสีย พลังจากกำลังใจที่จะช่วยให้เดินต่อคือสิ่งสำคัญเช่นกัน

ขอบมอบกำลังใจให้กับพี่น้องทหารเรือผู้ประสบเหตุ ญาติ คนอันเป็นที่รักของผู้ที่จากไป และขอให้ทุกนายที่พบกับเรื่องเลวร้ายในครั้งนี้มีพลังและกำลังใจในการทำหน้าที่ ท่ามกลางทะเลนี้เพื่อบ้านของคนที่อยู่บนฝั่ง อยู่ข้างหลังที่เขาเดินทางจากมาไกล ตลอดไป #เรือหลวงสุโขทัย”

คลื่นเเรง ทำเรือหลวงสุโขทัยเอียง กลางอ่าวไทย🎬 สถานการณ์วิกฤต เรือหลวงสุโขทัยอับปาง!