จีนห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศชั่วคราว หลังโควิด-19 วิกฤติทั่วโลก

จีนห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศชั่วคราว หลังโควิด-19 วิกฤติทั่วโลก มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เวลา 00.00 น. วันที่ 28 มี.ค. 63
จีนห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศชั่วคราว หลังโควิด-19 วิกฤติทั่วโลก

เมื่อคืนนี้ (26 มี.ค. 63) สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า จีนประกาศห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า) หรือถือใบอนุญาตการมีถิ่นพำนัก (residence permit) ที่ยังไม่หมดอายุเดินทางเข้าประเทศจีนเป็นการชั่วคราว

แถลงการณ์ร่วมกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของจีนและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีน ระบุว่า เมื่อพิจารณาถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว จีนจึงตัดสินใจระงับการเดินทางเข้าประเทศจีนชั่วคราวสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงตราหรือถือใบอนุญาตการมีถิ่นพำนักที่ยังไม่หมดอายุเมื่อนับจนถึงวันที่ประกาศฉบับนี้ระบุไว้ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 28 มี.ค. 2563

แถลงการณ์ระบุว่าชาวต่างชาติที่ถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card หรือ ABTC) จะถูกห้ามไม่ให้เดินทางเข้าประเทศจีนเช่นเดียวกัน

แถลงการณ์ระบุว่านโยบายหลายข้อจะถูกระงับเป็นการชั่วคราวเช่นเดียวกัน เช่น การยื่นขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงด่านตรวจลงตรา (port visa) นโยบายยกเว้นการตรวจลงตรา 24/72/144 ชั่วโมงสำหรับผู้เดินทางผ่านแดน (visa-free transit) นโยบายยกเว้นการตรวจลงตรา 30 วัน สำหรับเข้ามณฑลไห่หนาน นโยบายยกเว้นการตรวจลงตรา 15 วัน สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะด้วยเรือสำราญผ่านท่าเรือเซี่ยงไฮ้โดยเฉพาะ นโยบายยกเว้นการตรวจลงตรา 144 ชั่วโมง สำหรับเข้ามณฑลกว่างตงสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะมาจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊าของจีน และนโยบายยกเว้นการตรวจลงตรา 15 วันสำหรับเข้าเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะจากประเทศอาเซียน

อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้จะไม่กระทบต่อผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจีนด้วยการตรวจลงตราประเภททูต (Diplomatic Visa) การตรวจลงตราประเภทบริการ (Service Visa) การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa) และการตรวจลงตราประเภทลูกเรือ (C Visa)

แถลงการณ์ระบุว่าชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางมาประเทศจีนเพื่อประกอบกิจกรรมที่จำเป็นด้านเศรษฐกิจ การค้า วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี หรือเป็นผู้ที่มีกรณีเร่งด่วนด้านมนุษยธรรม สามารถขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตจีนหรือสถานกงสุลใหญ่จีน โดยชาวต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงตราหลังการบังคับใช้ประกาศฉบับนี้ จะสามารถเดินทางเข้าประเทศจีนโดยไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

แถลงการณ์ยังระบุอีกว่า มาตรการที่ระบุเบื้องต้นจะถูกปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ โดยทางการจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันในภายหลัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co