ซูเปอร์โพล ชี้ ประชาชน รอคอย เงินดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่น

โฆษกรัฐบาล เผยผล ซูเปอร์โพล ประชาชนส่วนใหญ่ เชื่อมั่น รอคอย ดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท

นโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทย คือ แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท แม้พรรคเพื่อไทยจะเข้ามาเป็นรัฐบาลกว่า 4 เดือนแล้ว ซึ่งมีการพูดคุยเรื่องการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตอยู่หลายรอบ แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป

ล่าสุดความคืบหน้าในเรื่องนี้ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึง ผลการศึกษาของสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (Super Poll) ซึ่งศึกษาเรื่องเงินดิจิทัล ระบุว่า ตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวนทั้งสิ้น 1,120 ราย ระหว่างวันที่ 1–3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา พบว่า ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยคือรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทมีความเชื่อมั่นร้อยละ 71.3 และ กลุ่มผู้มีรายได้ระหว่าง 15,000 – 35,000 บาทต่อเดือน มีความเชื่อมั่นร้อยละ 71.6 ในขณะที่ กลุ่มรายได้เกิน 35,000บาทขึ้นไป มีความเชื่อมั่นร้อยละ 57.5 ว่าการแจกเงินดิจิทัลจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

โดยเมื่อแบ่งออกตามภูมิภาคของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่า ในกลุ่มคนในภาคเหนือ มีความเชื่อมั่นสูงสุด คือร้อยละ 75.4 รองลงมา กลุ่มคนในภาคกลางมีความเชื่อมั่นร้อยละ 74.2 กลุ่มคนในภาคอีสาน มีความเชื่อมั่นร้อยละ 73.6 กลุ่มคนกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นร้อยละ 68.7 และกลุ่มคนในภาคใต้มีความเชื่อมั่นร้อยละ 65.8 ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อแบ่งกรณีศึกษาตามอายุ กลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งกลุ่มคนอายุน้อยคือต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 54.1 และกลุ่มคนอายุระหว่าง 20 – 29 ปี ร้อยละ 47.2  กลุ่มคนอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 42.5 กลุ่มคนอายุ 40 – 49 ปี ร้อยละ 31.7 และกลุ่มคน อายุ 50 – 59 ปี ร้อยละ 26.7 ระบุว่าควรเดินหน้านโยบายแจกเงินดิจิทัลต่อ

นายชัย กล่าวว่า รัฐบาลรับฟังทุกความคิดเห็น และเข้าใจดีถึงระดับความวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยรัฐบาลพร้อมเดินหน้าตามนโยบายที่เชื่อมั่นว่าจะเกิด ประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชนไทย

ต้องติดตามกันต่อว่า นโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท จะแจกได้เมื่อไหร่