เริ่มแล้ว! ค่าโดยสารแท็กซี่ใหม่ กิโลเมตรแรก 40 บาท

เริ่มวันนี้ (13 ม.ค.66) ประกาศกระทรวงคมนาคม ปรับอัตราค่าโดยสาร “แท็กซี่มิเตอร์” ที่จดทะเบียนในเขตกทม. กม. แรก 40 บาท

ค่าครองชีพแพงขึ้นอีกอย่างแล้วจ้า เพราะขึ้นแท็กซี่ต้องจ่าย กิโลเมตรแรก 40 บาท เริ่มใช้วันนี้วันแรก ในรถแท็กซี่ที่มีลักษณะเป็นรถเก๋งสามตอน รถเก๋งสามตอนแวน รถยนต์นั่งสามตอน และรถยนต์นั่งสามตอนแวน

วันนี้ (13 ม.ค.66) ตามที่ราชกิจจาบุเบกษา ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร และค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ซึ่งปรับอัตราค่าโดยสาร “แท็กซี่มิเตอร์” ที่จดทะเบียนในเขต กทม. กำหนดกิโลเมตรแรก 40 บาท โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 66 หลังจากประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้ (12 ม.ค.66)

ทำให้วันนี้ผู้ที่โดยสารรถเท็กซี่ในกรุงเทพฯ และแท็กซี่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ ต้องเริ่มจ่ายค่าใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ กิโลเมตรแรก 40 บาท จากเดิม 35 บาท

ดังนั้น คิดคำนวณและเตรียมเงินให้พร้อมกันด้วย

(1) สำหรับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ใหม่ กรณีรถยนต์รับจ้าง ที่มีลักษณะเป็นรถเก๋งสามตอน รถเก๋งสามตอนแวน รถยนต์นั่งสามตอน และรถยนต์นั่งสามตอนแวน ให้กำหนด ดังต่อไปนี้

ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 40 บาท

ระยะทางเกินกว่า 1 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6.50 บาท

ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 7 บาท

ระยะทางเกินกว่า 20 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 8 บาท

ระยะทางเกินกว่า 40 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 60 กิโลเมตรละ 8.50 บาท

ระยะทางเกินกว่า 60 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 70 กิโลเมตรละ 9 บาท

ระยะทางเกินกว่า 80 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 10.50 บาท

(2) กรณีรถยนต์รับจ้าง นอกจาก (1) ให้กำหนด ดังต่อไปนี้

ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 35 บาท

ระยะทางเกินกว่า 1 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6.50 บาท

ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 7 บาท

ระยะทางเกินกว่า 20 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 8 บาท

ระยะทางเกินกว่า 40 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 60 กิโลเมตรละ 8.50 บาท

ระยะทางเกินกว่า 60 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 80 กิโลเมตรละ 9 บาท

ระยะทางเกินกว่า 80 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 10.50 บาท

กรณีรถตาม (1) หรือ (2) ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ให้กำหนดอัตรานาทีละ 3 บาท

ส่วนอัตราค่าบริการอื่น ให้กำหนด ดังต่อไปนี้

1.กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารหรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เรียกเก็บ ค่าบริการอื่นเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 20 บาท

2.กรณีการจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมืองหรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยรถยนต์รับจ้างนั้น จอดรอคนโดยสารอยู่ในท่าอากาศยาน ณ จุดที่ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เรียกเก็บค่าบริการอื่นเพิ่มขึ้น จากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 50 บาท

คลิปอีจันแนะนำ
ฆ่าเพราะเงินค่าเหล้า 20 บาท!