สูงวัยแต่ใจรักเกษตร ทำสวนผสมผสานในพื้นที่แค่ 3 ไร่ สร้างรายได้

สองตายายวัย 70 ช่วงบั้นปลายชีวิตหันมาทำเกษตรผสมผสาน ทั้งพืชผัก ไม้ผล มีรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว

นายพงศ์ และนางบุบผา แก้วเขียว เกษตรกร สองตายาย วัย 70 ปี บ้านสวนใต้ หมู่2 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา โดยได้โค่นต้นยางพารา และทำการปลูกใหม่ ซึ่งขณะนี้ยางพารามีอายุประมาณ 1 ปี และในสวนยางที่ปลูกใหม่ ยังมีพื้นที่ว่างระหว่างแถวของต้นยาง จึงใช้พื้นที่ว่างในสวนยางปลูกใหม่ของตนเอง ประมาณ 3 ไร่ ปลูกพืชผสมผสาน หลากหลายชนิด เช่น บวบเหลี่ยม บวบหอม มะเขือเปราะ พริกขี้หนู มะระจีน ข้าวโพดหวาน น้ำเต้าขาควาย อีกทั้ง ไม้ผลก็ปลูกกล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยน้ำหว้า ปลูกอย่างละเล็กละน้อยหลายๆอย่าง

โดยจะปลูกพืชหมุนเวียนกันไปตลอดปี และเลือกชนิดพืชอายุสั้นให้ผลผลิตเร็ว ซึ่งใช้เวลาทำงานแต่ละวันไม่นานนัก ทำตามแรงที่มี เหนื่อยก็พัก เพราะตอนนี้สองตายายก็อายุมากแล้ว

และสำหรับการทำ เกษตรผสมผสาน จะเน้นการผลิตพืชปลอดภัย ใช้ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีเพียงเล็กน้อย และใช้วิธีการจัดการแมลงศัตรูพืชด้วยการหมั่นตรวจแปลงผักสม่ำเสมอ หากพบแมลง ก็เก็บทำลายและการห่อผล โดยเฉพาะมะระจีน และกล้วย ทำให้ผลผลิตพืชผักไม่สวยงามมากนัก แต่รับรองผลผลิตปลอดภัย

ทุกวันนี้จะเก็บผลผลิตหลายๆชนิดรวมกันได้ประมาณ วันละ 15 กิโลกรัม และจะนำไปขายเองที่ตลาดนัดชุมชนช่วงเย็นในหมู่บ้าน จะมีรายได้วันละประมาณ 400-500 บาททุกวัน และในวันนี้ สองตายายก็ได้มาเก็บบวบเหลี่ยม มะระจีน มะเขือเปราะและกล้วย เพื่อจะได้นำไปขายที่ตลาดนัดชุมชนช่วงเย็น การปลูกผักและผลไม้ผสมผสานของตนและครอบครัว นอกจากได้กินผักผลไม้ที่ปลอดภัยแล้ว ได้พบปะพูดคุยกับคนวัยเดียวกัน รวมทั้ง ได้ออกกำลังกาย ผ่อนคลาย สร้างความสุขทางกายและใจให้กับผู้สูงวัย ทั้งได้แบ่งปันผลผลิตให้เพื่อนบ้าน และยังสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย