มือใหม่อยากเล่นหุ้น ต้องเปิดบัญชีหุ้นก่อนนะ !

ใครที่อยากลงทุนในหุ้น อันดับแรกต้องเปิดบัญชีหุ้นก่อน ขั้นตอนมีดังนี้
มือใหม่อยากเล่นหุ้น ต้องเปิดบัญชีหุ้นก่อนนะ !

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสารให้พร้อม ได้แก่

• บัตรประชาชน

• สำเนาทะเบียนบ้าน

• ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

• สำเนาบัญชีธนาคารออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน

ขั้นตอนที่ 2 เลือกประเภทบัญชีหุ้นที่ต้องการ

• Cash Balance บัญชีแคชบาลานซ์ / Pre-Paid

ฝากเงินสดไว้กับโบรกเกอร์ ซื้อขายได้เท่ากับที่ฝากไว้ หากไม่ได้ซื้อขายก็ยังได้ดอกเบี้ย เหมาะกับ มือใหม่ ป้องกันการซื้อขายเกินตัว

• Cash Account บัญชีเงินสด

วางเงินไว้กับโบรกเกอร์ 20% ของวงเงินที่จะซื้อขาย หลังจากซื้อต้องโอนเงินชำระเต็มจำนวน ภายใน 2 วันทำการ (T+2) ไม่ต้องทิ้งเงินทั้งก้อนไว้ในพอร์ต

• Credit Balance Account บัญชีมาร์จิน

กู้ยืมเงินจากโบรกเกอร์เพื่อซื้อหุ้น โดยวางหลักประกันในอัตราส่วนที่โบรกเกอร์กำหนด เสียดอกเบี้ย และวงเงินเพิ่มลดตามมูลค่าของหลักประกัน

** ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำมือใหม่เปิดบัญชีเงินสด (Cash Account) หรือ บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance/ Cash Deposit) ซึ่งเป็นการใช้หลักทรัพย์ หรือเงินทุนส่วนตัวของนักลงทุนมาใช้ซื้อขายหุ้น ส่วนบัญชีมาร์จิ้น (Margin Account/ Credit Balance) เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วระดับหนึ่ง เพราะใช้เงินซื้อหุ้นส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้ โดยนักลงทุนต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co