ติดเครดิตบูโร แต่อยากกู้เงิน ต้องทำยังไง ?

เมื่อชีวิตต้องสะดุด เพราะติดเครดิตบูโร จึงต้องหาทางรอดด้วยการกู้เงิน ขอสินเชื่อ แล้วจะทำยังไงได้บ้าง ?
ติดเครดิตบูโร แต่อยากกู้เงิน ต้องทำยังไง ?

ก่อนที่จะรู้วิธีแก้ไข ถ้าอยากกู้เงินขณะที่เราติดเครดิตบูโรนั้น เราควรมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเครดิตบูโร คืออะไร

เครดิตบูโร หรือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล “บัญชีสินเชื่อและประวัติการชำระสินเชื่อทุกประเภท” ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งส่งมาจากสถาบันการเงิน

จะรายงานเฉพาะหนี้ที่ไปขอกู้ยืมมาจากสถาบันการเงิน ซึ่งก็คือพวกสินเชื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งต้องเป็นสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติและมีประวัติการชำระหนี้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์ เหล่านี้ จะไม่มีประวัติอยู่ในเครดิตบูโร

เวลาชำระหนี้แต่ละรายการ ข้อมูลจะถูกบันทึก หากค้างชำระไม่เกิน 30 วัน แล้วจ่ายทันเวลา ถือว่ารายการชำระยังเป็น “สถานะปกติ” โดยปรากฏตัวเลขกำกับสถานะดังกล่าวเป็น 0 แต่หากค้างชำระเกินกว่า 30 วัน ก็จะมีการบันทึกรายการเป็นระดับ ตั้งแต่ 1 ไล่ไปจนถึงการค้างชำระ 271 ถึง 300 วัน ก็จะบันทึกรายการเป็นระดับ 9และหากมากเกินกว่า 300 วัน รายการดังกล่าวก็จะถูกระบุเป็น F ซึ่งสถานะเหล่านี้ ทางสถาบันการเงินต่าง ๆ จะนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ

สำหรับคำแนะนำเมื่อคุณติดเครดิตบูโร แล้วอยากกู้เงิน

1. เมื่อโดนปฏิเสธการกู้เงิน ให้สถาบันการเงินออกหนังสือชี้แจงรายละเอียด

2. นำหนังสือดังกล่าว และบัตรประชาชนตัวจริง ไปตรวจเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3. พูดคุย อธิบายเหตุผล สาเหตุให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของการไม่ชำระหนี้ครั้งก่อนจนติดบูโร

4. หากมีการชำระหนี้แล้ว ให้นำหลักฐานมาแสดง

5. หากข้อมูลที่ปรากฏไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงแล้ว ก็สามารถแก้ไขได้ตามที่กฎหมายกําหนด แต่เครดิตบูโรไม่มีอำนาจหรือสิทธิ์ในทางกฎหมายใด ๆ ที่จะแก้ไขข้อมูลให้ถูกใจกับเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ ให้ต่างไปจากความเป็นจริงได้ เพราะถ้าไปทำแล้วจะมีโทษในทางกฎหมาย

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัดที่ Call Center 0-2643-1250

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co