ฤกษ์ดี 1 พันปีมีหนเดียว วางศิลาฤกษ์ รพ.เเพทย์เเผนไทยเอกชนที่แรกของไทย

ปลื้มสุดใจ! รพ.เเพทย์แผนไทย-แผนธรรม เอกชน แห่งเเรกของไทยกำลังจะเกิดขึ้น ถือฤกษ์ดี 1 พันปีมีหนเดียว วางศิลาฤกษ์
ฤกษ์ดี 1 พันปีมีหนเดียว วางศิลาฤกษ์  รพ.เเพทย์เเผนไทยเอกชนที่แรกของไทย

สมุนไพร แพทย์แผนไทย ชุบชีวิตคนมานักต่อนัก

แต่ยาจากฟ้า ศาสตร์จากสวรรค์เหล่านี้ ยังคงแขวนอยู่ในตำรา ไม่ถูกเรียกถูกประกาศว่าเป็นศาสตร์ทางการแพทย์ที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์สักที

แม้ตอนนี้สมุนไพรไทยได้รับการยอมรับในคุณค่าแล้ว

แต่ก็เป็นเพียงแค่ในมุมเล็กๆ เท่านั้น

แต่วันนี้เเสงแห่งความหวัง แสงจากสวรรค์ กำลังส่องลงมา เมื่ออีจันได้ทราบข่าวจากพันธมิตรว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ กำลังจะเกิด โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคา (เอกชน) โรงพยาบาลเเผนเเพทย์ไทย -เเผนธรรม ที่ใช้สมุนไพรและศาสตร์การแพทย์แผนไทย ในการรักษาและใช้ธรรมมะ ในการบำบัดผู้ป่วย ที่แรกของประเทศไทย ซึ่งทุกอย่างถูกคิด ริเริ่ม และจัดตั้งขึ้น อย่างตั้งใจ และถูกกฎหมาย

ทางมูลนิธิต่อสู้กับการยื่นเรื่องเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ รวมถึงแสดงจุดยืน จนวันนี้พวกเขาทำได้แล้วค่ะ

กว่าจะถึงวันนี้ไม่ง่ายเลย

ครั้งแรกของประวัติศาสตร์ไทย โรงพยาบาลวิถีพุทธโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเอกชนแห่งแรก ที่รักษาทุกคนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยปรารถนาที่จะสืบสานภูมิปัญญาไทย และเผยแพร่แพทย์แผนไทยให้เป็นมรดกโลกโดยอาศัยแนวความคิดรักษาคนเพื่อรักษาธรรม

ซึ่งทางผู้เชียวชาญด้านแพทย์ไทย ในมูลนิธิพระพิทักษ์สหโรคา เล่าให้อีจันฟังว่า

โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคา เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของศิษย์ยานุศิษย์ ของพระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ หรือ หลวงพ่อไก่ เจ้าอาวาสวัดตรีวิสุทธิธรรม อำเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สมัยก่อนการเรียนแพทย์แผนไทย พระ เป็นผู้ถ่ายทอด เราจึงเรียกว่าพระคัมภีร์ เพราะฉะนั้น พระท่านก็ไม่ได้ถ่ายทอดแค่เรื่องของตำราอย่างเดียว การอ่านออกเขียนได้ก็รวมอยู่ในนั้นด้วย และในตำราก็ไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องยาและการรักษาแต่พูดถึงเรื่องความเมตตา

ซึ่งพระครู ได้ทำสิ่งนั้นมานานเเล้ว กว่า 10 ปี ท่านได้ให้ที่พัก ที่อยู่อาศัยเเละปัจจัย 4 ต่างๆ รวมถึงสูตรยาสมุนไพรในการรักษา ท่านก็คิดค้นให้ทางโรงพยาบาลมาตลอด และที่สำคัญ ท่านได้สอนถึงการวางจิตให้ถูกที่ ควบคู่ไปกับการรักษา เมื่อใจเบา กายที่ป่วยก็จะทุเลาลง

หลักธรรมะบำบัดแบบองค์รวม ซึ่งหลวงพ่อไก่ท่านได้วางรากฐานไว้ โดยประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ การรักษาร่างกายโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการรักษาจิตใจโดยใช้ธรรมโอสถ เพราะทั้งสองสิ่งนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หลวงพ่อไก่ท่านตั้งชื่อว่า เป็นการรักษาแบบ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนธรรม และเป็นการ รักษาคนเพื่อรักษาธรรม

ก่อนหน้านี้ ทางมูลนิธิแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคา โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคา เกิดขึ้นมาจากดำริของท่านพระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์หรือหลวงพ่อไก่ ซึ่งท่านต้องการสงเคราะห์คน สงเคราะห์โลก มาตั้งแต่ช่วงหลายปีก่อน โดยท่านได้ถ่ายทอด บอก สอน และปลูกฝังปณิธานดังกล่าวไว้ในใจหมู่ศิษยานุศิษย์ที่เป็นกลุ่มจิตอาสาของวัดตรีวิสุทธิธรรม

ต่อมาได้มีการจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทยพิทักษ์ศาสนวงศ์ขึ้นมา เพื่อช่วยบำบัดรักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และใช้ “หลักธรรมะบำบัดแบบองค์รวม”

ซึ่งหลวงพ่อไก่ท่านได้วางรากฐานไว้ โดยประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ การรักษาร่างกายโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการรักษาจิตใจโดยใช้ธรรมโอสถ เพราะทั้งสองสิ่งนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หลวงพ่อไก่ท่านตั้งชื่อว่า เป็นการรักษาแบบ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนธรรม และเป็นการ รักษาคนเพื่อรักษาธรรม ในโรงพยาบาลยึดมั่นเเละปฏิบัติแบบนั้นเรื่อยมา

จนถึงเวลาที่ความเมตตาต้องขยาย ทำให้คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อไก่ได้ พร้อมใจตั้งมั่น เพื่อสร้าง

โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคาเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งได้ยื่นเรื่องถูกต้อง จนได้รับอนุญาต ราวปาฏิหาริย์ทั้งที่ความเป็นจริงแสนยากเย็น

ซึ่งแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง มีจำนวน 58 เตียง ทั้งนี้ลักษณะอาคารโรงพยาบาลเป็นอาคาร 6 เหลี่ยม 6 ชั้น

ชั้นที่หนึ่งนั้นเป็นแผนกผู้ป่วยนอก ประกอบด้วยห้องตรวจโรค 7 ห้อง แผนกเภสัชกรรมไทย แผนกเวชระเบียน แผนกผดุงครรภ์ไทย แผนกนวดไทยและตอกเส้น แผนกตาแพทย์แผนไทย และห้องหัตถการงานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย รวมทั้งห้องอาหารเป็นยาและแผนกโภชนาการ ส่วนชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เป็นแผนกผู้ป่วยใน ประกอบไปด้วยห้องพักผู้ป่วยแบบห้องรวมและห้องเดี่ยวจำนวนชั้นละ 19 เตียง ส่วนชั้นที่ 4 ประกอบด้วยห้องวิจัยยา ห้องเก็บยาและห้องเตรียมยา รวมทั้งห้องประชุม ส่วนชั้นที่ 5 และ 6 นั้นเป็นห้องพักผู้ป่วยแบบห้องเดี่ยว ชั้นละ 10 ห้อง

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ต้องการงบประมาณในการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ รวมประมาณ 300 ล้านบาท

เเละในวันนี้ 27 เม.ย. 2566 ถือเป็นนิมิตรที่ดี ทางศิษยานุศิษย์ ได้ถือฤกษ์วางถือเป็นฤกษ์ประเสริฐ ฤกษ์เปิดขุมทรัพย์ วันดี วันประเสริฐ ในรอบ 1,000 ปี เป็นฤกษ์เปิดขุมทรัพย์ วางศิลาฤกษ์โรงพยาบาล เพื่อเริ่มความตั้งใจ เเละสานต่อบุญนำพาต่อไป

"ขอลูกเพจอีจัน ร่วมตั้งจิตอธิษฐาน ในพิธีศักดิ์สิทธิ์ ในอภิมหาฤกษ์วางศิลาฤกษ์ รพ.แพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคา (วัดหลวงพ่อไก่) จิตที่อยู่ในพิธีจะนำพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จ ความตั้งใจที่หวัง สาธุๆ"

บุญใหญ่ มหาฤกษ์นี้ ถือฤกษ์งามยามดี วางศิลาฤกษ์ ในวันขุมทรัพย์เปิด ทำพิธีตามฤกษ์ 14.38 น. เพื่อวางศิลาฤกษ์ เเละโปรยทรัพย์ลงเเท่นพิธี

14.58 น. พิธีบวงสรวงเพื่อเปิดทางทรัพย์ปัดความซวย ซึ่งถือเป็นเวลา 3 แดน โลกธาตุ คือ สวรรค์ มนุษย์ภูมิ นรก และภพภูมิต่าง ๆ เปิดเชื่อมถึงกัน ทำให้พิธีทวีความศักดิ์สิทธิ์ มีกำลังมากขึ้น

ซึ่งในปะรำพิธี มีแขกผู้มีเกียรติ ดังนี้ค่ะ

1) คุณจองชัย เที่ยงธรรม

2) คุณอาทิตย์ บุญญะโสภัต

3) คุณเดชะ สุทธิสุทธิ์

4) คุณพ่อทองดี หรรษคุณารมณ์

5) คุณชาย วินิชบุตร

6) คุณพูลทรัพย์ เลาหะกุลวิวัฒน์

7) นายแพทย์มนูญ ศูนย์สิทธิ์

8) อาจารย์นาวิน เหมือนมี

9) คุณสมปรารถนา นาวงษ์

10) ดร.จิรวุฒิ คุวานันท์

11) ทพ.ชาญชัย ทนต์ปประเสริฐเวช

12) นายแพทย์เล็ก น้าประเสริฐ

13) นายแพทย์เดชา พงษ์สุพรรณ

14) คุณเมษา ฉายากุล

15) คุณสุธีรา จิระเสวีจินดา

16) อาจารย์นาวิน เหมือนมี

17) ดร.กานดา แจ่มจำรัส

18) คุณศรีสุวรรณ ธนประเสริฐกุล

19) คุณสุชน รัตนวรรณวิมล

20) คุณจันทิมา รัตนวรรณวิมล

21) คุณสุรเดช และคุณดรุณี ฉันทะอมรวงศ์

22) คุณปภังกร ภักดีเดชาเกียรติ

23) คุณจุมพฏ ตันเสียงสม

24) คุณธนัชพร สุนันท์กิ่งเพชร และคุณมอบงกช สุขุมธีนิสกุล

25) คุณธีร์ฉัตรภัทร พิมพ์แสง

และคุณปวีณา แฝงจันดา

26) คุณรุจิเรข คชรัตน์ และคุณปรัชนันท์ ทองสุข

27) คุณนิชานันท์ เจริญวิทย์ภาคิน และครอบครัว

28) คุณกิตติศักดิ์ ชาวไร่เงิน

29) คุณธีรชัย โอภาสพงษ์

รวมถึงศิษยานุศิษย์ จำนวนมาก มาร่วมตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อให้สมกับบุญยิ่งใหญ่ เเละความเมตตาที่จะเกิดขึ้นในเวลาข้างหน้า ณ ที่แห่งนี้

และในช่วงการก่อสร้าง เเละดำเนินโครงการ ทางมูลนิธิอยู่ระหว่างการเปิดรับบริจาค เพื่อระดมทุนมาใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลวิถีพุทธหรือโรงพยาบาลของพระพุทธศาสนาแห่งนี้ ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมน้ำใจของทุกคน

ผู้ที่มีใจในการสงเคราะห์ผู้ป่วย และผู้ที่มีใจอาสาในการช่วยงานต่างๆ ของมูลนิธิและโรงพยาบาล มูลนิธิขอโอกาสนี้ฝากโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ไว้ในใจของทุกๆ ท่าน และขอความเมตตาจากทุกท่าน ให้การสนับสนุนทุนในการก่อสร้าง หรือให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำงานจิตอาสา และอื่นๆ เพื่อให้มูลนิธิสามารถสร้างโรงพยาบาลได้สำเร็จสมดังความตั้งใจของหลวงพ่อไก่

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลก ช่วยคุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจผ่องใสเบิกบาน และเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญสุขทุกท่านเทอญ

ท่านผู้ใจบุญสามารถร่วมกันบริจาคได้ที่

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 739-040-950-9

ชื่อบัญชี มูลนิธิพระพิทักษ์สหโรคา

ตั้งจิตอธิษฐานโอนเเล้วสาธุร่วมกันค่ะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co