AD

"อ.ไข่ มาลีฮวนน่า" แท็กทีมสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงฯ หาแนวทางเสนอ ศบค.

"อ.ไข่ มาลีฮวนน่า" นำทีมสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงฯ ประชุมเสนอแนวทางต่อ ศบค. หาทางออกหลังพิษโควิด-19
"อ.ไข่ มาลีฮวนน่า" แท็กทีมสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงฯ หาแนวทางเสนอ ศบค.
AD

ตามที่สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านทาง รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อให้มีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ หลังถูกปิดยาวเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ทางสมาพันธ์ฯ เสนอแนวทางการเปิดบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ และการจัดคอนเสิร์ต เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาทบทวนมาตรการต่างๆ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

ภาพจากอีจัน
ล่าสุด ทางสมาพันธ์ฯ ได้เชิญผู้ประกอบการสถานบันเทิง นักร้อง ตลก ผู้จัดคอนเสิร์ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง มาประชุมหารือเพื่อนำเสนอแนวทางต่อ ศบค. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ คณะสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นายคฑาวุธ ทองไทย หรือ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า ประธานสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมศิลป์หอไตร, นายบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, นายกิตติ ปักษี หรือโอบะ เสียงเหน่อ นายกสมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย), นายประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ และนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, นางสุดา ชื่นบาน อุปนายกสมาคมดนตรีฯ, นายธเนส สุขวัฒน์ นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ ผู้จัดคอนเสิร์ต, นายวรพจน์ นิ่มวิจิตร ตัวแทนศิลปินลิขสิทธิ์ และบริการดิจิทัล, นายวีรวัฒน์ รัตนะ เลขานุการสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย นายพงศกร พงศ์จีน ร้าน ป.กุ้งเผา, นายอนันต์ สุวรรณปาน โรงเหล้าแสงจันทร์, นายนพชัย ชูแสง สมาคมศิลป์หอไตร, นายวริศฐ์ ชะเอม ผู้แทนตะวันแดง มหาซน, นายวิทยา ตรีนิตกกุล ชมรมสถานบันเทิงไทย ฯลฯ
ภาพจากอีจัน
โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกัน อาทิเช่น เสนอให้ทบทวนการสนับสนุนเงินเยียวยาเพื่อให้กลุ่มคนบันเทิงได้รับสิทธิการเยียวยา หรือมีมาตรการอื่นในการช่วยเหลือ เช่น การพักการชำระหนี้ 1 ปี, สนับสนุนเงินทุนให้กับคนบันเทิงสามารถกู้เงินไปสร้างงานอื่น หรือฟื้นฟูกิจการแบบปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำ, สถานบันเทิง ผับ บาร์จัดระยะห่างของโต๊ะ 1 เมตร เข้าใช้บริการได้เกิน 5 คน ในกรณีที่มากลุ่มเดียวกัน แต่เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ 1 เมตร สามารถสั่งเครื่องดื่มเป็นเหยือกหรือขวดได้ โดยให้พนักงานเป็นผู้เสิร์ฟ สามารถเล่นดนตรีหรือการแสดงได้ตามปกติโดยไม่ต้องสวม Face Shield แต่ต้องมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนวงหรือการแสดง ฯลฯ
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าว ทางผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ บาร์ เชื่อมั่นว่าจะเป็นการช่วยเหลือให้ธุรกิจดำเนินการไปได้ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้หมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจประเทศได้อย่างมหาศาล เพราะสถานบันเทิง ผับ บาร์ มีคนที่อยู่ในวงจรการประกอบอาชีพจำนวนมาก อาทิ นักร้อง นักดนตรี ตลก แม่ครัว เด็กเสิร์ฟ เด็กรับรถ เป็นต้น ทั้งยังเกี่ยวเนื่องกับอาชีพอื่นๆ เช่น เกษตรกรเพราะมีการสั่งสินค้าทางการเกษตรมาใช้ประกอบอาหาร เป็นต้น
ภาพจากอีจัน
ทางสมาพันธ์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอดังกล่าวจะเป็นการหาทางออกร่วมกัน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co