ค่าฝุ่น PM2.5 อากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

วันนี้ฟ้าโปร่ง ค่าฝุ่น PM2.5 ลดลง ตรวจวัด 54 พื้นที่ พบ 5 พื้นที่กระทบสุขภาพ สภาพอากาศวันนี้มีอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ค่าฝุ่น PM2.5 อากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

วันนี้ (26ม.ค.63) กรมควบคุมมลพิษเผยแพร่ข้อมูลจากการตรวจสอบสภาพอากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 54 สถานีตรวจวัดค่าได้ 10 - 31 มคก./ลบ.ม. ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงทุกสถานีเมื่อเทียบกับช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ (25 ม.ค.63 ) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ โดยประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ

ภาพจากอีจัน
โดยสภาพอากาศวันนี้มีอยู่ในเกณฑ์ดีมาก – มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีส้ม 5 พื้นที่ (คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีเหลือง 4 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) พื้นที่สีเขียว 4 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี) พื้นที่สีแดง 2 พื้นที่ (คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ) และพื้นที่สีฟ้า 1 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดีมาก)
ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 20 - 109 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)
ภาพจากอีจัน
จากแอปพลิเคชั่น Air Visual ระบุว่า สภาพอากาศโดยทั่วไปของกรุงเทพมหานคร ฝุ่น PM2.5 วัดค่าได้ 58 มคก./ลบ.ม ทั้งนี้ คพ. ยังคงรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุมกำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ " อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองให้กลับสู่ปกติ
แม้ค่าฝุ่นจะมีแนวโน้มดีขึ้น ก็อย่าลืมใส่แมสเวลาออกไปข้างนอกนะคะ เพราะช่วยป้องกันเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็น #จันเป็นห่วง
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co